Polemika z Leszkiem Nowakiem, który na swojej stronie internetowej opracowanie.eu wykazuje, że Jezus Chrystus był chory psychicznie i cierpiał na schizofrenię. Zachęcam również do zapoznania się z artykułem Czy Jezus był psychicznie chory? - polemika z Nowakiem, który jest pracą zbiorową O.K., Jana Lewandowskiego i moją.